Put do sertifikata ISO

logo_iso9000Postupak uvođenja sistema kvaliteta

Globalni postupak rada menadžmenta na razvoju sistema kvaliteta (QS) izgleda otprilike ovako:

• priprema primene standarda serije ISO 9000,
• snimanje stanja kvaliteta u poslovnom sistemu,
• projektovanje QS,
• uvođenje QS,
• atestiranje QS i
• provera atestiranog QS.

Najveći deo posla oko uvođenja sistema kvaliteta pada na menadžment preduzeća koji pokreće postupak, radi na internoj organizaciji tokom rada konsultantske kuće i obezbeđuje održavanje sistema kvaliteta. Zato ćemo najviše pažnje posvetiti upravo ulozi menadžmenta u ovom procesu.
U fazi pokretanja postupka, menadžment radi na iniciranju postupka i pripremi za uvođenje sistema, odnosno sprovodi sledeće aktivnosti:

• donošenje odluke o uvođenju QS,
• izbor spoljnih saradnika (konsultantske kuće) za rad na uvođenju QS,
• izbor metodologije za rad na uvođenju QS,
• izbor planova i programa za obrazovanje kadrova,
• obrazovanje kadrova.
U fazi snimanja stanja aktivnosti menadžmenta obuhvataju:
• donošenje odluke o utvrđivanju nivoa QS,
• instaliranje modela i softvera za snimanje stanja QS,
• određivanje tima za snimanje stanja,
• definisanje planova snimanja,
• snimanje stanja,
• izveštaj o postojećem stanju.
Projektovanje QS zahteva sledeće aktivnosti:
• donošenje odluke o projektovanju QS,
• projektovanje modela QS,
• projektovanje osnovne dokumentacije QS,
• obuka kadrova za prihvatanje projektovanih rešenja,
• donošeje odluke o sprovođenju projektovanih rešenja.
Samo uvođenje QS podrazumeva:
• određivanje organizacije za primenu projektovanih rešenja
• provera projektovanih rešenja
• donošenje odluke o primeni rešenja u celom poslovnom sistemu
• primena projektovanih rešenja
Nakon toga dolazi atestiranje sistema:
• donošenje odluke o atestiranju QS
• uvod u izvršenu pripremu za atestiranje QS
• izbor organizacije za atestiranje QS
• analiza postupka za atestiranje QS
• atestiranje QS
• završni razgovor
Poslednja faza pre sertifikacije je provera sistema kvaliteta i
obuhvata:
• donošenje odluke o proveri QS
• provera delova QS
• donošenje odluke o internoj oceni QS
• interna ocena QS pred ponovno atestiranje
• ponovno atestiranje QS
• završni razgovor.
Sertifikaciju standarda, odnosno verifikaciju ispunjenosti vrše sertifikaciona i akreditaciona tela, a njih za ovaj standard ima jako puno, jer se, kao što smo rekli, radi o bazičnom sistemu kvaliteta.